نیروگاه کرمان

مشتری:   شهرک صنعتی خضرا
موقعیت:   ایران ، کرمان
سال ساخت:   ۱۳۹۵
مجری:   شرکت برق افشان سپاهان

پروژه شهرک صنعتی خضرا کرمان ، ۱۵ مگاوات ،MTU اجرا و راه اندازی در سال ۱۳۹۵

توضیحات پروژه

پروژه شهرک صنعتی خضرا کرمان ، ۱۵ مگاوات ،MTU اجرا و راه اندازی در سال ۱۳۹۵