نیروگاه گاز سوز ۶ مگا واتی MTU

مشتری:   شرکت
موقعیت:   ایران ، اردکان یزد
مساحت:
سال ساخت:   ۱۳۹۵
ارزش:
مجری:   شرکت برق افشان سپاهان

راه اندازی نیروگاه گاز سوز ۶ مگا واتی MTU اردکان یزد

توضیحات پروژه