شهرک صنعتی سجزی اصفهان

مشتری:  شهرک صنعتی سجزی اصفهان
موقعیت:   ایران ، سجزی اصفهان
سال ساخت:   ۱۳۹۳
مجری:   شرکت برق افشان سپاهان

موتور ژنراتور پرکینز گاز سوز
راه اندازی نیروگاه پرکینز در شهرک صنعتی سجزی اصفهان توسط شرکت برق افشان سپاهان

توضیحات پروژه

این پروژه در سال ۱۳۹۳ در شهرک صنعتی سجزی اصفهان توسط شرکت برق افشان سپاهان ، موتور ژنراتور پرکینز گاز سوز با میزان ۲ مگاوات راه اندازی شد.