کاترپیلار

شرکت برق افشان سپاهان بزرگترین عاملیت فروش و واردات مستقیم دستگاه های دیزل ژنراتور کاترپیلار آمریکا تا رنج قدرتی ۴ مگا وات بهمراه تجهیزات فابریک.

شرکت کاترپیلار، ‏(معروف به CAT) تولیدکننده صنایع سنگین آمریکایی واقع در پیوریا، ایلینوی است. شرکت کاترپیلار بزرگ‌ترین تولیدکننده ماشین‌آلات سنگین عمرانی، ماشین‌آلات استخراج معدن، موتورهای دیزلی، موتورهای گازسوز، موتورهای درون‌سوز، لوکوموتیوهای دیزلی-الکتریکی و توربین‌های گازی می‌باشد. سهام این شرکت در بازار بورس نیویورک معامله می‌شود، همچنین به‌عنوان جزئی از شاخص‌های میانگین صنعتی داو جونز و اس اند پی ۵۰۰ به‌شمار می‌آید.

Model Standby Prime Engine Dimension(mm) Weight
Genset kVA kW kVA kW Type cyl Bore Stroke L W H kg
۳۴۰۶C ۳۰۰ ۲۴۰ ۲۷۵ ۲۲۰ ۳۴۰CTA ۶ ۱۳۷.۲ ۱۶۷.۱ ۴۲۶۲ ۱۱۱۰ ۲۱۵۰ ۳۲۶۹
۳۴۰۶C ۳۵۰ ۲۸۰ ۳۲۰ ۲۵۶ ۳۴۰CTA ۶ ۱۳۷.۲ ۱۶۷.۱ ۴۲۶۲ ۱۱۱۰ ۲۱۵۰ ۳۴۶۴
۳۴۰۶C ۴۰۰ ۳۲۰ ۳۶۶ ۲۸۸ ۳۴۰CTA ۶ ۱۳۷.۲ ۱۶۷.۱ ۴۲۶۲ ۱۱۱۰ ۲۱۵۰ ۳۴۶۰
C13 ۴۰۰ ۳۲۰ ۳۶۰ ۲۸۸ C13ATAAC ۶ ۱۳۰ ۱۵۷ ۲۸۰۰ ۱۱۳۰ ۲۱۵۶ ۳۴۵۴
C13 ۴۵۰ ۳۶۰ ۴۰۵ ۳۲۰ C13ATAAC ۶ ۱۳۰ ۱۵۷ ۳۸۰۰ ۱۱۳۰ ۲۱۵۶ ۰
C15 ۴۵۰ ۳۶۰ ۴۰۵ ۳۲۴ C15ATAAC ۶ ۱۳۷.۲ ۱۷۱.۴ ۳۸۳۰ ۱۱۳۰ ۲۲۱۵ ۰
C15 ۵۰۰ ۴۰۰ ۴۵۰ ۳۶۰ C15ATAAC ۶ ۱۳۷.۲ ۱۷۱.۴ ۳۸۳۰ ۱۱۳۰ ۲۲۱۵ ۰
C15 ۵۵۰ ۴۴۰ ۵۰۰ ۴۰۰ C15ATAAC ۶ ۱۳۷.۲ ۱۷۱.۴ ۳۸۳۰ ۱۱۳۰ ۲۲۱۵ ۰
C18 ۶۰۵ ۴۸۴ ۵۴۴ ۴۳۳ C18ATAAC ۶ ۱۴۵ ۱۸۳ ۰ ۰ ۰ ۰
C18 ۶۶۰ ۵۲۸ ۶۰۰ ۴۸۰ C18ATAAC ۶ ۱۴۵ ۱۸۳ ۰ ۰ ۰ ۰
C18 ۷۰۰ ۵۶۰ ۶۳۵ ۵۰۸ C18ATAAC ۶ ۱۴۵ ۱۸۳ ۰ ۰ ۰ ۰
۳۴۱۲C ۷۵۰ ۶۰۰ ۶۷۰ ۵۴۰ ۳۴۱۲C TA ۱۲ ۱۳۷.۲ ۱۵۲.۴ ۴۴۸۵ ۱۷۹۸ ۱۹۸۶ ۶۲۱۴
۳۴۱۲C ۸۰۰ ۶۴۰ ۷۲۵ ۵۸۰ ۳۴۱۲C TA ۱۲ ۱۳۷.۲ ۱۵۲.۴ ۴۴۸۵ ۱۷۹۸ ۱۹۸۶ ۶۲۵۶
۳۴۱۲C ۹۰۰ ۷۲۰ ۸۲۰ ۶۵۶ ۳۴۱۲C TA ۱۲ ۱۳۷.۲ ۱۵۲.۴ ۴۴۸۵ ۱۷۴۱ ۱۹۸۶ ۵۷۴۸
C32 ۱۱۰۰ ۸۸۰ ۱۰۰۰ ۸۰۰ C32 ATAAC ۱۲ ۱۴۵ ۱۶۲ ۴۲۳۴ ۲۰۱۰ ۲۱۴۷ ۰
۳۵۱۲ ۱۲۵۰ ۱۰۰۰ ۱۱۲۵ ۹۰۰ ۳۵۱۲ TA ۱۲ ۱۷۰ ۱۹۰ ۵۱۳۷ ۱۹۷۴ ۲۳۶۷ ۱۲۱۹۸
Model Standby Prime Engine Dimension(mm) Weight
۳۴۰۶C
نوع موتور ۳۴۰CTA
Standby (kVa, kW) ۳۰۰ کیلو ولت آمپر، ۲۴۰ کیلو وات
Prime (kVa, kW) ۲۷۵ کیلو ولت آمپر، ۲۲۰ کیلو وات
Dimension (L, W, H) ۴۲۶۲ * ۱۱۱۰ * ۲۱۵۰
Width (kg) ۳۲۶۹
۳۴۰۶C
نوع موتور ۳۴۰CTA
Standby (kVa, kW) ۳۵۰ کیلو ولت آمپر، ۲۸۰ کیلو وات
Prime (kVa, kW) ۳۲۰ کیلو ولت آمپر، ۲۵۶ کیلو وات
Dimension (L, W, H) ۴۲۶۲ * ۱۱۱۰ * ۲۱۵۰
Width (kg) ۳۴۶۴
۳۴۰۶C
نوع موتور ۳۴۰CTA
Standby (kVa, kW) ۴۰۰ کیلو ولت آمپر، ۳۲۰ کیلو وات
Prime (kVa, kW) ۳۶۶ کیلو ولت آمپر، ۲۸۸ کیلو وات
Dimension (L, W, H) ۴۲۶۲ * ۱۱۱۰ * ۲۱۵۰
Width (kg) ۳۴۶۰
C13
نوع موتور C13ATAAC
Standby (kVa, kW) ۴۰۰ کیلو ولت آمپر، ۳۲۰ کیلو وات
Prime (kVa, kW) ۳۶۰ کیلو ولت آمپر، ۲۸۸ کیلو وات
Dimension (L, W, H) ۲۸۰۰ * ۱۱۳۰ * ۲۱۵۶
Width (kg) ۳۴۵۴
C13
نوع موتور C13ATAAC
Standby (kVa, kW) ۴۵۰ کیلو ولت آمپر، ۳۶۰ کیلو وات
Prime (kVa, kW) ۴۰۵ کیلو ولت آمپر، ۳۲۰ کیلو وات
Dimension (L, W, H) ۳۸۰۰ * ۱۱۳۰ * ۲۱۵۶
Width (kg) ۰
C15
نوع موتور C15ATAAC
Standby (kVa, kW) ۴۵۰ کیلو ولت آمپر، ۳۶۰ کیلو وات
Prime (kVa, kW) ۴۰۵ کیلو ولت آمپر، ۳۲۴ کیلو وات
Dimension (L, W, H) ۳۸۳۰ * ۱۱۳۰ * ۲۲۱۵
Width (kg) ۰
C15
نوع موتور C15ATAAC
Standby (kVa, kW) ۵۰۰ کیلو ولت آمپر، ۴۰۰ کیلو وات
Prime (kVa, kW) ۴۵۰ کیلو ولت آمپر، ۳۶۰ کیلو وات
Dimension (L, W, H) ۳۸۳۰ * ۱۱۳۰ * ۲۲۱۵
Width (kg) ۰
C15
نوع موتور C15ATAAC
Standby (kVa, kW) ۵۵۰ کیلو ولت آمپر، ۴۴۰ کیلو وات
Prime (kVa, kW) ۵۰۰ کیلو ولت آمپر، ۴۰۰ کیلو وات
Dimension (L, W, H) ۳۸۳۰ * ۱۱۳۰ * ۲۲۱۵
Width (kg) ۰
C18
نوع موتور C18ATAAC
Standby (kVa, kW) ۶۰۵ کیلو ولت آمپر، ۴۸۴ کیلو وات
Prime (kVa, kW) ۵۴۴ کیلو ولت آمپر، ۴۳۳ کیلو وات
Dimension (L, W, H) ۰ * ۰ * ۰
Width (kg) ۰
C18
نوع موتور C18ATAAC
Standby (kVa, kW) ۶۶۰ کیلو ولت آمپر، ۵۲۸ کیلو وات
Prime (kVa, kW) ۶۰۰ کیلو ولت آمپر، ۴۸۰ کیلو وات
Dimension (L, W, H) ۰ * ۰ * ۰
Width (kg) ۰
C18
نوع موتور C18ATAAC
Standby (kVa, kW) ۷۰۰ کیلو ولت آمپر، ۵۶۰ کیلو وات
Prime (kVa, kW) ۶۳۵ کیلو ولت آمپر، ۵۰۸ کیلو وات
Dimension (L, W, H) ۰ * ۰ * ۰
Width (kg) ۰
۳۴۱۲C
نوع موتور ۳۴۱۲C TA
Standby (kVa, kW) ۷۵۰ کیلو ولت آمپر، ۶۰۰ کیلو وات
Prime (kVa, kW) ۶۷۰ کیلو ولت آمپر، ۵۴۰ کیلو وات
Dimension (L, W, H) ۴۴۸۵ * ۱۷۹۸ * ۱۹۸۶
Width (kg) ۶۲۱۴
۳۴۱۲C
نوع موتور ۳۴۱۲C TA
Standby (kVa, kW) ۸۰۰ کیلو ولت آمپر، ۶۴۰ کیلو وات
Prime (kVa, kW) ۷۲۵ کیلو ولت آمپر، ۵۸۰ کیلو وات
Dimension (L, W, H) ۴۴۸۵ * ۱۷۹۸ * ۱۹۸۶
Width (kg) ۶۲۵۶
۳۴۱۲C
نوع موتور ۳۴۱۲C TA
Standby (kVa, kW) ۹۰۰ کیلو ولت آمپر، ۷۲۰ کیلو وات
Prime (kVa, kW) ۸۲۰ کیلو ولت آمپر، ۶۵۶ کیلو وات
Dimension (L, W, H) ۴۴۸۵ * ۱۷۴۱ * ۱۹۸۶
Width (kg) ۵۷۴۸
C32
نوع موتور C32 ATAAC
Standby (kVa, kW) ۱۱۰۰ کیلو ولت آمپر، ۸۸۰ کیلو وات
Prime (kVa, kW) ۱۰۰۰ کیلو ولت آمپر، ۸۰۰ کیلو وات
Dimension (L, W, H) ۴۲۳۴ * ۲۰۱۰ * ۲۱۴۷
Width (kg) ۰
۳۵۱۲
نوع موتور ۳۵۱۲ TA
Standby (kVa, kW) ۱۲۵۰ کیلو ولت آمپر، ۱۰۰۰ کیلو وات
Prime (kVa, kW) ۱۱۲۵ کیلو ولت آمپر، ۹۰۰ کیلو وات
Dimension (L, W, H) ۵۱۳۷ * ۱۹۷۴ * ۲۳۶۷
Width (kg) ۱۲۱۹۸