خدمات پس از فروش

  • دستگـاه دیزل ژنراتور ارائه شـده توسـط این شـرکت دارای ۱۲۰۰ سـاعت کـاری و یا یک سـال
  • گارانتی و ۱۰ سال خدمات پس از فروش می باشد.
  • انجــام خـدمات نصب و راه انــدازی دستگـاه
  • انجام خدمات سرویس و نگهداری توسط کادر مجرب فنی این شرکت در طـول مـدت گارانتی
  • اسـتارت و تست دستگـاه ها و آمـوزش اپـراتوری دستــگاه تـوسط کـارشناسان فـنی این شرکت

شما می توانید با بخش فروش و کارشناسان فروش  جهت اعزام کارشناس و هماهنگی های لازم تماس حاصل فرمایید.

کارشناسان شرکت برق افشان پس از اعزام و انجام کارشناسی نظریه فنی خود را مبنی بر طرفیت مورد نیاز و محل نصب دیزل ژنراتور اعلام می نمایند و پس از تایید نهایی شما دیزل ژنراتور ارسال می شود.

سپس بعد از ارسال دیزل ژنراتور  واحد خدمات جهت اعزام کارشناس نصب و راه اندازی با شما ارتباط بر قرار خواهد نمود و تیم فنی پس از حضور و استارت دستگاه آموزش های لازم را جهت نحوه استفاده و بهره بردادری و حفظ و نگهداری دستگاه دیزل ژنراتور و همینطور نحوه استفاده از تابلو کنترل آموزش میدهد.

در نهایت شما می توانید جهت ارتقا بازدهی دستگاه دیزل ژنراتور یک قرارداد پشتیبانی نیز داشته باشید ، واحد خدمات طی عقد یک قرارداد جهت ارائه سرویس و نگهداری سالیانه با توجه به نوع خدمات شما تنظیم می نماید.